Middle Pleistocene vertebrate remains from the Villany Mountains, Southern Hungary

Somssich-hegy 2 (Villany Mts) is the most important Middle Pleistocene terrestrial site in Hungary. Thousends fossils were found in 50 layers of the site, equally there are plants (Celtis sp., pollen), gastropods and different vertebrate remains (fishes, anuras, reptiles, birds and mammals). The most part of the vertebrate material is the snake vertebras, there are roughly 600 000 pieces. Some parts of material have prepared and partly published yet (gastropods, a part of arvicolids, hamsters), but much of it — mainly material of the lower layers — is almost completely unprocessed. Aims of this project are investigation of the formerly unprocessed vertebrates (anuras, reptiles, mammals) and pollen, taphonomical and paleoecological analyses of the fossils, and determination of the site’s age and its stratigraphical position.

Publications:

Botka, D., Mészáros, L. 2015. A Somssich-hegy 2. lelőhely (Villányi-hegység) alsó-pleisztocén Beremendia fissidens (Mammalia, Soricidae) maradványainak taxonómiai és paleoökológiai vizsgálata (Taxonomical and palaeoecological studies on the Lower Pleistocene Beremendia fissidens (Mammalia, Soricidae) remains from the Somssich Hill 2 locality (Villány Hills). Földtani Közlöny, 145(1):73–84.

Sebe K., Pazonyi P., Gasparik M. & Szujó, G.L. 2015. Uplift history of the Villány Hills  (SW Hungary) based on paleontological data. Geophysical Research Abstracts, 17: Paper 13518.

Mészáros L. 2015. Pleisztocén paleoökológiai változások kutatása Crocidura-Sorex (Mammalia, Soricidae) fog-arány meghatározás alapján. In: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (szerk.): Út a Tudományhoz 2015. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, pp. 32-33.

Pazonyi, P. 2015. A somssich-hegyi óriáspocok fauna. 18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: 27-28., Varbó-Fónagyság.

Szentesi, Z. 2015. Farkos kétéltű (Caudata) leletek az alsó-pleisztocén Somssich-hegy 2 lelőhelyről (Villányi-hegység). 18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: 33-34., Varbó-Fónagyság.

Szentesi, Z. 2015. Csúszómászók temetője a szőlőhegyen. Élet és Tudomány, 2015/42: 1318-1320.

Botka, D., Mészáros, L. in press. Crocidura (Mammalia, Soricidae) remains from the late Early Pleistocene Somssich Hill 2 locality (Villány Hills, Southern Hungary). Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 32

Mészáros L. 2015. Őslénytani kutatás és tehetséggondozás: Előzetes jelentés az alsó-pleisztocén Somssichhegy 2-es lelőhely Sorex-Crocidura fog-arány vizsgálatáról. Preliminary report on the study of the Sorex-Crocidura (Mammalia, Soricidae) relation in the Lower Pleistocene fossil assemblage of the Somssich Hill 2. locality (Hungary). Acta Pintériana, 1, pp. 15-24.

Mészáros L. 2015. Palaeoecology of the Early Pleistocene Somssich Hill 2 locality (Hungary) based on Crocidura and Sorex (Mammalia, Soricidae) occurrences. Hantkeniana, 10, 147-152.

Szentesi Z. in press. Urodeles from the Lower Pleistocene Somssich Hill 2 paleovertebrate locality (Villány Mountains, Hungary). Földtani Közlöny

Botka, D. 2014: A Somssich-hegyi alsó-pleisztocén Beremendia (Mammalia, Soricidae) maradványok biosztratigráfiai és paleoökológiai jelentősége. TDK dolgozat, ELTE.

Botka D., Mészáros L. 2014: A Somssich-hegy 2-es lelőhely alsó-pleisztocén Soricidae faunája. 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: 10-11., Győr.

Botka, D., Mészáros, L. in press: A Somssich-hegy 2-es lelőhely (Villányi-hegység) alsó-pleisztocén Beremendia fissidens (Mammalia, Soricidae) maradványainak taxonómiai és paleoökológiai vizsgálata. Földtani Közlöny.

Botka, D., Striczky, L. 2014: Soricidae and Gliridae fauna of the late Early Pleistocene Somssich Hill 2 locality (South Hungary). 5th International Students Geological Conference, Budapest, Hungary, 24-27 April, 2014. Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 8: 12.

Mészáros, L. 2014: Óriási törpék, szörnyetegcickányok a Kárpát-medencében. Élet és Tudomány, 2014/3: 82-84.

Mészáros, L. in press: A Kárpát-medence ökoszisztéma változásainak kutatása az óriáscickányok (Mammalia, Soricidae) előfordulása alapján. In: Csákány Anikó - Farkas Johanna - Kalmár Viktória - Balázs Ildikó (2014): OTKA Éves jelentés 2013. OTKA Annual Report 2013. OTKA, Budapest (ISSN 2063-5184).

Mészáros, L., Botka, D., Braun, B. 2013: A Somssich-hegyi középső-pleisztocén Beremendia (Mammalia, Soricidae) maradványok paleoökológiai jelentősége. 16. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: 24-25., Orfű.

Pazonyi, P., Mészáros, L., Szentesi, Z., Gasparik, M., Virág, A. 2013: A Somssich-hegy 2-es lelőhely gerinces faunájának új kutatási eredményei. 16. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: 30–31., Orfű.

Pazonyi, P., Mészáros, L., Szentesi, Z., Gasparik, M., Virág, A. 2013: Preliminary Results of the Palaeontological Investigations of the Late Early Pleistocene Somssich Hill 2 Locality (South Hungary). 14th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Book of Abstracts of the RCMNS 2013, Istanbul Technical University, Istanbul, p. 270.

Pazonyi, P., Virág, A. 2013: A Microtus genus (Mammalia, Arvicolinae) landmark elemzése a Somssich-hegy 2-es lelőhelyről. 16. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: 32–33., Orfű.

Pazonyi, P., Virág, A. 2014: Az Allophaiomys-Microtus leszármazási vonalba tartozó pockok fogmorfológiai evolúciója. 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: 29.., Győr.

Sebe, K., Pazonyi, P., Gasparik, M., Szujó, G.L. 2014: A Villányi-hegység emelkedéstörténete őslénytani adatok alapján. 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: 31-32, Győr.

Striczky, L. 2014: A Somssich-hegy 2-es lelőhely alsó-pleisztocén pelefaunájának taxonómiai és paleoökológiai értékelése. TDK dolgozat, ELTE.

Szentesi, Z. 2013: Egy középső-pleisztocén kétéltű fauna a Villányi hegységből. 16. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: 38-39., Orfű.

Szentesi, Z. 2014. Előzetes eredmények a késő kora-pleisztocén Somssich-hegy 2 (Villányi-hegység) ősgerinces-lelőhely kétéltűinek vizsgálatában. Földtani Közlöny, 144/2: 165-174.

Szentesi, Z. 2014: Előzetes eredmények a késő kora-pleisztocén korú Somssich-hegy 2 (Villány, Villányi-hegység) gerinces lelőhely hüllőinek vizsgálatában. 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: 35-36., Győr.

Virág, A.., Pazonyi, P., 2014: Cause and timing of late Early – early Middle Pleistocene European mammoth turnover with special emphasis on Hungary. Abstract Book of the VIth International Conference on Mammoths and their Relatives. S.A.S.G., Special Volume 102: 211-212.

The proposal of Lukács Mészáros, „Giant Dwarf, The Evolutional Center of Extinct Monster-Shrews in the Carpathian Basin” is connected to the research of Piroska Bartháné Pazonyi (K 104506). In: Csákány Anikó - Farkas Johanna - Kalmár Viktória - Balázs Ildikó (2014): OTKA Annual Report 2013, 69-70.