Magyar Imre publikációs listája

Cikkek

Pandolfi, L., Gasparik, M., & Magyar, I. 2016. Rhinocerotidae from the Upper Miocene deposits of the Western Pannonian Basin (Hungary): implications for migration routes and biogeography. Geologica Carpathica 67(1): 69–82. doi: 10.1515/geoca-2016-0004

Kovács, E., Magyar, I., Sztanó, O., Pipik, R. 2016. Pannonian ostracods from the southwestern Transylvanian basin. Geologia Croatica 69 (2): 213–229. doi: 10.4154/GC.2016.16

Balázs, A., Matenco, L., Magyar, I., Horváth, F., Cloething, S. 2016. The link between tectonics and sedimentation in back-arc basins: new genetic constraints from the analysis of the Pannonian Basin. Tectonics 35(6): 1526–1559. doi: 10.1002/2015TC004109

Magyar, I. 2015. Palaeobiogeography of lacustrine cockles as a tool to reconstruct palaeogeography in the Late Neogene Paratethys. Hantkeniana 10: 143–146.

Sztanó, O., Sebe, K., Csillag, G., Magyar, I. 2015. Turbidites as indicators of paleotopography, Upper Miocene Lake Pannon, Western Mecsek Mountains (Hungary). Geologica Carpathica 66(4): 331–344. doi: 10.1515/geoca-2015-0029

Katona L., Magyar I., Berta T., Varga A., Sztanó O. 2015. Pannóniai puhatestű fauna a Fűzfői-öböl környékének két feltárásából. Földtani Közlöny 145(2): 127–150.

Buczkó, K., Ognjanova-Rumenova, N., Magyari, E.K., Morales, E.A., Wojtal, A.Z., Magyar, I., Ector, L. 2014. Structure, biostratigraphy and distribution of Navicula haueri Grunow, a Miocene diatom (Bacillariophyta) from the Carpathian Realm. Nova Hedwigia, Beihefte 143: 369–379. DOI: 10.1127/1438-9134/2014/018

Katona, L.T., Kovács, J., Magyar, I., Sütő-Szentai, M., Berta, T. 2013. A new occurrence of classic „Árpád-type” mollusk fauna from the Upper Miocene of Kozármisleny, southern Hungary. Geologia Croatica 66(2): 111–118.

Sebe K., Konrád Gy., Magyar I. 2013. A legmagasabban fekvő mecseki pannon-tavi üledékek helyzete és kora. Földtani Közlöny 143(1): 67–72.

Sztanó O., Magyar I., Szónoky M., Lantos M., Müller P., Lenkey L., Katona L., Csillag G. 2013. A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés. Földtani Közlöny 143(1): 445–468.

Magyar, I., Radivojevic, D., Sztanó, O., Synak, R., Ujszászi, K. & Pócsik, M. 2013. Progradation of the paleo-Danube shelf margin across the Pannonian Basin during the Late Miocene and Early Pliocene. Global and Planetary Change 103: 168–173. doi: 10.1016/j.gloplacha.2012.06.007

Sztanó, O., Szafián, P., Magyar, I., Horányi, A., Bada, G., Hughes, D.W., Hoyer, D.L. & Wallis, R.J. 2013. Aggradation and progradation controlled clinothems and deep-water sand delivery model in the Neogene Lake Pannon, Makó trough, Pannonian basin, SE Hungary. Global and Planetary Change 103: 149–167. doi:10.1016/j.gloplacha.2012.05.026

Juhász, Gy., Pogácsás, Gy., Magyar, I. & Hatalyák, P. 2013. The Alpar canyon system in the Pannonian Basin, Hungary – its morphology, infill, and development. Global and Planetary Change 103: 174–192. doi:10.1016/j.gloplacha.2012.10.003

Geary, D. H., Hoffmann, E., Magyar, I., Freiheit, J. & Padilla, D. 2012. Body Size, Longevity, and Growth Rate in Lake Pannon Melanopsid Gastropods and Their Predecessors. Paleobiology 38(4): 554–568. doi:10.1666/11014.1

Magyar, I. & Geary, D.H. 2012. Biostratigraphy in a late Neogene Caspian-Type Lacustrine Basin: Lake Pannon, Hungary. In: Baganz, O.W., Bartov, Y., Bohacs, K., Nummedal, D. (eds): Lacustrine sandstone reservoirs and hydrocarbon systems. AAPG Memoir 95: 255-264. ISBN: 9780891813774

Király, A., Milota, K., Magyar, I., Kiss, K. 2010. Tight gas exploration in the Pannonian Basin. In: Vining, B.A., Pickering, S.C. (eds.): Petroleum Geology: From Mature Basins to New Frontiers – Proceedings of the 7th Petroleum Geology Conference, pp. 1125–1129. Geological Society of London. DOI: 10.1144/0071125

Magyar, I. 2010. A Pannon-medence ősföldrajza és környezeti viszonyai a késő miocénben. Geolitera, SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged, 140 p. webpage

Geary, D.H., Hunt, G., Magyar, I., Schreiber, H. 2010. The paradox of gradualism: phyletic evolution in two lineages of lymnocardiid bivalves (Lake Pannon, central Europe). Paleobiology, 36: 592–614. DOI: 10.1666/08065.1

Csillag, G., Sztanó, O., Magyar, I., Hámori, Z. 2010. A Kállai Kavics települési helyzete a Tapolcai-medencében geoelektromos szelvények és fúrási adatok tükrében. Földtani Közlöny, 140: 183–196.

Császár, G., Kázmér, M., Erdei, B., Magyar, I. 2009. A possible Late Miocene fossil forest PaleoPark in Hungary. In: Lipps, J.H.,  Granier, B.R.C. (eds.): PaleoParks – The protection and conservation of fossil sites worldwide. Carnets de Géologie / Notebooks on Geology, Brest, Book 2009/03: 121–133.

Uhrin, A., Magyar, I., Sztanó, O. 2009. Az aljzatdeformáció hatása a pannóniai üledékképződés menetére a Zalai-medencében. Control of the Late Neogene (Pannonian s.l.) sedimentation by basement deformation in the Zala Basin. Földtani Közlöny, 139: 273–282.

Csillag, G., Kordos, L., Lantos, Z., Magyar, I. 2008. Felső-miocén. In: Budai, T., Fodor, L. (eds.): A Vértes hegység földtana. Magyarázó a Vértes hegység földtani térképéhez (1:50 000). Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, pp. 93–106.

Müller, P., Magyar, I. 2008. A budai pannóniai képződmények. Földtani Közlöny, 138: 345–354.

Magyar, I., Sztanó, O. 2008. Is there a Messinian unconformity in the Central Paratethys? Stratigraphy, 5: 247–257.

Wesselingh, F.P., Alçiçek, H., Magyar, I. 2008. A Late Miocene Paratethyan mollusk fauna from the Denizli Basin (southwestern Anatolia, Turkey) and its regional palaeobiogeographic implications. Geobios, 41: 861–879. DOI: 10.1016/j.geobios.2008.07.003

Cziczer, I., Magyar, I., Pipík, R., Böhme, M., Ćorić, S., Bakrač, K., Sütő-Szentai, M., Lantos, M., Babinszki, E., Müller, P. 2008. Life in the sublittoral zone of long-lived Lake Pannon: paleontological analysis of the Upper Miocene Szák Formation, Hungary. International Journal of Earth Sciences, 98: 1741–1766. DOI: 10.1007/s00531-008-0322-3

Juhász, Gy., Pogácsás, Gy., Magyar, I., Vakarcs, G. 2007. Tectonic versus climatic control on the evolution of fluvio-deltaic systems in a lake basin, Eastern Pannonian Basin. Sedimentary Geology, 202: 72–95. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2007.05.001

Juhász, Gy., Pogácsás, Gy., Magyar, I. 2007. Óriáskanyon-rendszer szeli át a pannóniai üledékeket? A giant canyon system incised into the Late Neogene (Pannonian s.l.) post-rift sediments? Földtani Közlöny, 137: 307–326.

Magyar, I., Lantos, M., Ujszászi, K., Kordos, L. 2007. Magnetostratigraphic, seismic and biostratigraphic correlations of the Upper Miocene sediments in the northwestern Pannonian Basin System. Geologica Carpathica, 58: 277–290.

Mártonné Szalay, E., Fodor, L., Magyar, I. 2007. Bádeni utáni vízszintes mozgások a Kárpát-medencében, komplex paleomágneses és mikrotektonikai tanulmány. Post Badenian horizontal movements in the Pannonian Basin: a complex paleomagnetic-microtectonic study. Magyar Geofizika, 47: 178–182.

Magyar, I., Fogarasi, A., Vakarcs, G., Bukó, L., Tari, G.C. 2006. The largest hydrocarbon field discovered to date in Hungary: Algyo. In: Golonka, J., Picha, F.J. (eds.): The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84, pp. 619–632.

Popov, S.V., Shcherba, I.G., Ilyina, L.B., Nevesskaya, L.A., Paramonova, N.P., Khondkarian, S.O., Magyar, I. 2006. Late Miocene to Pliocene palaeogeography of the Paratethys and its relation to the Mediterranean. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 238: 91–106.

Juhász, Gy., Pogácsás, Gy., Magyar, I., Vakarcs, G. 2006. Integrált-sztratigráfiai és fejlődéstörténeti vizsgálatok az Alföld pannóniai s.l. rétegsorában. Integrated stratigraphy and sedimentary evolution of the Late Neogene sediments of the Hungarian Plain, Pannonian Basin. Földtani Közlöny, 136: 51–86.

Magyar, I., Müller, P.M., Sztanó, O., Babinszki, E., Lantos, M. 2006. Oxygen-related facies in Lake Pannon deposits (Upper Miocene) at Budapest-Kőbánya. Facies, 52: 209–220.

Sztanó, O., Krézsek, Cs., Magyar, I., Wanek, F., Juhász, Gy. 2005. Sedimentary cycles and rhythms in a Sarmatian to Pannonian (Late Miocene) transitional section at Oarba de Mures/Marosorbó, Transylvanian Basin. Acta Geologica Hungarica, 48: 235–257.

Magyar, I., Juhász, Gy., Szuromi-Korecz, A., Sütő-Szentai, M. 2004. A pannóniai Tótkomlósi Mészmárga Tagozat kifejlődése és kora a Battonya-pusztaföldvári-hátság környezetében. The Tótkomlós Calcareous Marl Member of the Lake Pannon sedimentary sequence in the Battonya-Pusztaföldvár region, SE Hungary. Földtani Közlöny, 133: 521–540.

Szuromi-Korecz, A., Sütő-Szentai, M., Magyar, I. 2004. Biostratigraphic revision of the Hód-I well: Hungary’s deepest borehole failed to reach the base of the Upper Miocene Pannonian Stage. Geologica Carpathica, 55: 475–485.

Magyar, I., Sütőné Szentai, M. 2004. Hozzászólás M. Tóth Tivadar, Kedves Miklós és Schubert Félix: Az Alföld metamorf aljzatának exhumációja a Szeghalmi-hát környékén: palinológiai bizonyítékok című tanulmányához. Földtani Közlöny, 134: 447–449.

Magyar, I. 2004. Tanulságok a hazai pannóniai puhatestű-rétegtan történetéből. What lessons can we learn from the hundred-year history of Lake Pannon mollusc biostratigraphy in Hungary? Földtani Közlöny, 134: 369–390.

Gulyás, S., Cziczer, I., Magyar, I., Szónoky, M. 2003. Pásztázó elektronmikroszkópos héjszerkezeti vizsgálatok mélyvízi Pannon-tavi tüdőscsigákon. Soosiana, 22: 30

Geary, D.H.,  Staley, A.W., Müller, P., Magyar, I. 2002. Iterative changes in Lake Pannon Melanopsis reflect a recurrent theme in gastropod morphological evolution. Paleobiology, 28: 208–221.

Magyar, I., Müller, P., Geary, D.H., Sanders, H.C., Tari, G.C. 2000. Diachronous deposits of Lake Pannon in the Kisalföld basin reflect basin and mollusc evolution. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 56: 669–678.

Sacchi, M., Horváth, F., Magyar, I., Müller, P. 1999. Problems and progress in establishing a Late Neogene Chronostratigraphy for the Central Paratethys: Comments and Replies. Neogene Newsletter, 6: 25–58.

Müller, P., Geary, D.H., Magyar, I. 1999. The endemic molluscs of the Late Miocene Lake Pannon: their origin, evolution, and family-level taxonomy. Lethaia, 32: 47–60.

Magyar, I., Geary, D.H., Müller, P. 1999. Paleogeographic evolution of the Late Miocene Lake Pannon in Central Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 147: 151–167.

Szónoky, M., Dobos-Hortobágyi, E., Gulyás, S., Müller, P., Szuromi-Korecz, A., Geary, D.H., Magyar, I. 1999. Árpád, a classic locality of Lake Pannon bivalves. Acta Geologica Hungarica, 42: 89–108.

Lennert, J., Szónoky, M., Gulyás, S., Szuromi-Korecz, A., Shatilova, I.I., Sütő-Szentai, M., Geary, D.H., Magyar, I. 1999. The Lake Pannon fossils of the Bátaszék brickyard. Acta Geologica Hungarica, 42: 67–88.

Mező, Á., Szónoky, M., Geary, D.H., Magyar, I. 1999. Mass occurrence of Congeria balatonica in the C. rhomboidea Zone of southern Hungary: mollusc fauna of the Hird sandpit (Mecsek Hills). Acta Geologica Hungarica, 42: 57–65.

Szilaj, R., Szónoky, M., Müller, P., Geary, D.H., Magyar, I. 1999. Stratigraphy, paleoecology, and paleogeography of the “Congeria ungulacaprae beds” (=Lymnocardium ponticum Zone) in NW Hungary: study of the Dáka outcrop. Acta Geologica Hungarica, 42: 33–55.

Magyar, I., Geary, D.H., Sütő-Szentai, M., Lantos, M., Müller, P. 1999. Integrated biostratigraphic, magnetostratigraphic and chronostratigraphic correlations of the Late Miocene Lake Pannon deposits. Acta Geologica Hungarica, 42: 5–31.

Magyar, I., Geary, D.H. (eds.) 1999. Fossils and strata of Lake Pannon, a long-lived lake from the Upper Miocene of Hungary. Acta Geologica Hungarica, 42: 1–108.

Sacchi, M., Horváth, F., Magyar, I., Müller, P. 1997. Problems and progress in establishing a Late Neogene Chronostratigraphy for the Central Paratethys. Neogene Newsletter, 4: 37–46.

Mátyás, J., Burns, S.J., Müller,P., Magyar, I. 1996. What can stable isotopes say about salinity? An example from the late Miocene Pannonian Lake. Palaios, 11: 31–39.

Magyar, I., Hably, L. 1995. Stratigraphic position of Late Neogene paleobotanical sites in Hungary: Miocene or Pliocene? Acta Paleobotanica, 34: 195–203.

Magyar, I. 1995. Late Miocene mollusc biostratigraphy in the eastern part of the Pannonian basin (Tiszántúl, Hungary). Geologica Carpathica, 46: 29–36.

Magyar, I. 1994. A Tiszántúl pannóniai puhatestű-együttesei és rétegtani értelmezésük. Kőolaj és Földgáz, 27. évf. különszám: 2–6.

Juhász, Gy., Magyar, I. 1993. A pannóniai (s.l.) litofáciesek és molluszka-biofáciesek jellemzése és korrelációja az Alföldön. Review and correlation of the Late Neogene (Pannonian s.l.) lithofacies and mollusc biofacies in the Great Plain, eastern Hungary. Földtani Közlöny, 122: 167–194.

Pogácsás, Gy., Müller, P., Magyar, I. 1993. The role of seismic stratigraphy in understanding biological evolution in the Pannonian lake (SE Europe, Late Miocene). Geologia Croatica, 46: 63–69.

Magyar, I. 1993. Harmadkori puhatestűek maradványai Verseg-Kertekalja őskőkori lelőhelyen. In: T. Dobosi, V: Paleolit telep Verseg-Kertekalján (Palaeolithic settlement at Verseg-Kertekalja). Régészeti Tanulmányok Pest Megyéből - Studia Comitatensia, 21: 78.

Magyar, I. 1992. An Upper Pannonian s.l. (Miocene) mollusc fauna from Fehérvárcsurgó (Hungary). Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Geologica, 29: 285–302.

Szónoky, M., Magyar, I., Müller, P. 1992. A felső-pannon partközeli képződmények előzetes biosztratigráfiai értékelése a Mecsek déli előterében. Őslénytani Viták, 38: 27–30.

Müller, P., Magyar, I. 1992. A Prosodacnomyák rétegtani jelentősége a Kötcse környéki pannóniai s.l. üledékekben. Stratigraphic significance of the Upper Miocene lacustrine Cardiid Prosodacnomya (Kötcse section, Pannonian basin, Hungary). Földtani Közlöny, 122: 1–38.

Müller, P., Magyar, I. 1992. Continuous record of the evolution of lacustrine cardiid bivalves in the late Miocene Pannonian Lake. Acta Palaeontologica Polonica, 36: 353–372.

Magyar, I. 1991. Paleolithic trinkets in Esztergom-Gyurgyalag. In: T. Dobosi, V. (ed.): Upper Paleolithic site at Esztergom-Gyurgyalag. Acta Archaeologica, 43, pp. 265–266.

Magyar, I. 1991. Biostratigraphic revision of the Middle Pontian (Late Neogene) Battonya sequence, Pannonian basin (Hungary). Acta Geologica Hungarica, 34: 73–79.

Magyar, I. 1988. Mollusc fauna and flora of the Pannonian quartz sandstone at Mindszentkálla, Hungary. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Geologica, 28: 209–222.

 

Önálló könyvek, könyvfejezetek

Magyar I. 2010. A Pannon-medence ősföldrajza és környezeti viszonyai a késő miocénben. Szeged: GeoLitera, 140 p. (ISBN:978-963-306-074-2)

Csillag G., Kordos L., Lantos Z., Magyar I. 2008. Felső-miocén. In: Budai T., Fodor L. (szerk.) A Vértes hegység földtana. Magyarázó a Vértes hegység földtani térképéhez (1:50 000). Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 93-106.

Magyar, I., Cziczer, I. 2007. Somberek, téglagyári agyagfejtő. Miocén (pannóniai emelet), Száki Formáció. In: Pálfy, J., Pazonyi, P. (eds.): Őslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 151–154.

Magyar, I., Szónoky, M., Cziczer, I. 2007. Hird, homokbánya. Pannóniai emelet, Kállai Formáció. In: Pálfy, J., Pazonyi, P. (eds.): Őslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 127–130.

Müller, P.M., Magyar, I. 2007. Tihany, Fehérpart. Miocén (pannóniai emelet), Tihanyi Formáció. In: Pálfy, J., Pazonyi, P. (eds.): Őslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 61–64.

Müller, P.M., Cziczer, I., Magyar, I. 2007. Tata, Baji úti és Agostyáni úti agyagbányák. Felső-miocén (pannóniai emelet), Száki Formáció. In: Pálfy, J., Pazonyi, P. (eds.): Őslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 47–51.

Sztanó O., Magyar I. 2007. Deltaic Parasequences on Gamma Logs, Ultra-high Resolution Seismic Images and Outcrops of Lake Pannon Deposits. In: Gross M, Fritz I. (szerk.) 2nd International Workshop on the "Neogene of Central and South-Eastern Europe". Kapfenstein, Ausztria, pp. 105-108.

Cziczer, I., Magyar, I. 2006. Paleoecological and biostratigraphic study of Pannonian molluscs from Tata, NW Hungary. In: Hum, L., Gulyás, S., Sümegi, P. (eds.): Environmental historical studies from the Late Tertiary and Quaternary of Hungary. Department of Geology and Paleontology, University of Szeged, Szeged, pp. 45–55.

Magyar, I. 2006. Radiations of lacustrine cockles (Lymnocardiinae; Bivalvia) in the Paratethys. In: Hum, L., Gulyás, S., Sümegi, P. (eds.): Environmental historical studies from the Late Tertiary and Quaternary of Hungary. Department of Geology and Paleontology, University of Szeged, Szeged, pp. 13–23.

Geary, D.H., Magyar, I., Müller, P. 2000. Ancient Lake Pannon and its Endemic Molluscan Fauna (Central Europe; Mio-Pliocene). In: Rossiter, A., Kawanabe, H. (eds.): Ancient Lakes: Biodiversity, Ecology, and Evolution. Advances in Ecological Research 3, pp. 463–482. Academic Press.