Prondvai Edina

tudományos munkatárs

Munkahely: ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Levelezési cím: ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Telefon: +36-1-372-2500/8723
Fax: +36-1-381-2130

E-mail: edina(dot)prondvai(at)gmail(dot)com

 

 

 MTMT | Publikációs lista

Fő kutatási téma

Kihalt és recens magzatburkos gerincesek, főként a nem-madár dinoszauruszok, madarak és pteroszauruszok metabolizmusának, fiziológiájának,életmenet-stratégiájának, egyedfejlődésének és mozgásának (röpképességének) elemzése csontszövettani vizsgálatok alapján.

 

Tudományos fokozat

2011 PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
értekezés címe: A pteroszauruszok (repülő hüllők) egyes funkcionális anatómiai és egyedfejlődési aspektusainak vizsgálata

Végzettség

2005 okleveles biológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Munkahelyek

03.2019 – tudományos munkatárs, MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport, Budapest

01.2019 – 12.2019 önkéntes posztdoktori kutató, Gerincesek Evolúciós Morfológiája Kutatócsoport, Genti Egyetem, Gent

2016 – 2018 posztdoktori kutató (BOF), Gerincesek Evolúciós Morfológiája Kutatócsoport, Genti Egyetem, Gent

2014 – 2015 tudományos munkatárs, MTA-ELTE „Lendület” Dinoszaurusz Kutatócsoport, Budapest

2011 – 2014 tudományos segédmunkatárs, MTA-ELTE „Lendület” Dinoszaurusz Kutatócsoport, Budapest

2007 – 2008 tudományos önkéntes, Természettudományi Múzeum, Karlsruhe

Kutatási projektek

Témavezetőként:

2016 – 2018 BOF (Bijzonder Onderzoeksfonds) – Special Research Fund, Ghent University; grant nr. 01P12815; projekt: “Functional signals in the bone microstructure of flying vertebrates and their importance in understanding the evolution of powered flight in feathered dinosaurs”

Résztvevőként:

2011 – 2015 MTA-ELTE „Lendület” 95102; projekt: ’Egy 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: az iharkúti dinoszaurusz lelőhely gerinces faunájának anatómiai, csontszövettani és ősállatföldrajzi vizsgálata és összehasonlítása a késő-kréta európai szigetvilág más faunáival’; Témavezető: Dr. Ősi Attila

Kutatói ösztöndíjak

2017 FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek), 1504218N,  Egyéni kutatói ösztöndíj nagy értékű kutatási eszközök vásárlására

Elismerések, díjak

2016, 2018 International Conference Attendance Grant of Fonds Wetenschapelijk Onderzoek (FWO) – Vlaanderen (Belgium), K134316 (2016, Washington DC, USA), K132518N (2018, Bloemfontein, South Africa)

2010 – 2011 ELTE TTK – Hallgatói Önkormányzat PhD hallgatói ösztöndíja a kiemelkedő tudományos és tanulmányi eredményekért

2010 Hantken Miksa Alapítvány Nemzetközi Konferencia Részvételi Ösztöndíja

2010 Hantken Miksa Alapítvány Őslénytani Kutatási Ösztöndíja

2010 PhD előadás III. helyezett, 13. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés

2009 Legjobb PhD előadás, 12. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés

Tudományos közéleti tevekénység

2015 – Scientific Reports, szerkesztőségi tag ‘Ecology and Evolutionary Biology’ szakágon

2014 – 2015 Palaeovertebrata, szerkesztőségi tag

2012 – 2018 European Association of Vertebrate Palaeontologists (EAVP), vezetőségi tag

2008 – European Association of Vertebrate Palaeontologists (EAVP), tag

Teaching experience

2014 – 2017 ‘Fosszilis és recens csontszövettan’ kurzus felterjesztő és előadó biológus és geológus MSc hallgatók számára ELTE TTK (2014 – 2017), illetve BSc & MSc témájukhoz kapcsolódóan biológus hallgatók számára, Ghent University, Belgium (2016 – 2017)

2010 – 2017 ‘Gerinces paleontológia (BSc kurzus geológus hallgatóknak) – vendégelőadó, ELTE TTK, Őslénytani Tsz; előadott órák: 1, Bevezetés a gerincesek általános csonttanába; 2, Amnióták – Bevezető; 3, Repülő hüllők – pteroszauruszok

2007 „Hector-Seminar“– project vezető, Museum für Naturkunde, Karlsruhe, Németország (tudományos projekt a kiemelkedő teljesítményű középiskolás tanulók számára) project “Pterosaurier: Anatomie des Rhamphorhynchus – eine Konstruktion zum Fliegen?“ (www.hector-seminar.de)

2005 (3 months) óraadó biológia tanár, Dózsa György Gimnázium, Budapest