Ozsvárt Péter

tudományos főmunkatárs

Munkahely: MTM Őslénytani és Földtani Tár
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 137
Telefon: +36-1-210-1075/2309
Fax: +36-1-338-2728
Email: ozsvart.peter(at)nhmus(dot)hu

 

 

Fő kutatási téma
Paleogén bentosz és plankton foraminiferák taxonómiai, paleoökológiai és biosztratigráfiai vizsgálata
Paleo-oceanográfiai vizsgálatok a Tethys és a Paratethys területén
Paleoklíma az eocén/oligocén határon
Triász és jura radioláriák taxonómiai és biosztratigráfiai vizsgálata
Mezozoós ősföldrajzi rekonstrukció a Cirkum-Pannon régióban

Tudományos fokozat
2004 PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
értekezés címe: A magyarországi paleogén medence paleo-oceanográfiája bentosz foraminiferák ökológiai vizsgálata alapján

Munkahelyek
2006 – tudományos főmunkatárs, MTA–MTM Paleontológiai Kutatócsoport
2003 – 2006 fiatal kutató, MTA–MTM Paleontológiai Kutatócsoport

Kutatási projektek
Témavezetőként:
2005 – 2008 OTKA F048341: “Magyarországi triász és jura radiolária közösségek taxonómiai és biosztratigráfiai vizsgálata, valamint alkalmazása globális paleo-oceanográfiai modellezésben”

Résztvevőként:
2015 – 2018 OTKA K 112708 projekt: "Rejtett gazdagság: mezozoós és harmadidőszaki bentosz együttesek", témavezető: Dulai Alfréd
2010 – 2013 OTKA K 81298 projekt: "A mezozoós tengeri forradalom kezdeti szakasza és a középső-triász radiatív evolúció összefüggéseinek vizsgálata ", témavezető: Vörös Attila
2006 – 2010 OTKA K61872 projekt: "Triász és jura lejtőfáciesek jelentőségea Neotethys ÉNy-i végének geodinamikai értelmezésében", témavezető: Haas János
2006 – 2009 TÉT pályázat meghívott kutatója: " Kora-neolitikumi közösségek kőeszközeinek archeometriai vizsgálata Prompt Gamma Aktivációs Analízissel – különös tekintettel a radiolaritokra és obszidiánokra", témavezetők: Kasztovszky Zsolt (MTA Izotópkutató Intézet), Thiomila Tezak-Gregl (University of Zagreb)
2005 – 2006 TÉT pályázat: "Correlation of Early Cretaceous faunal successions and events in the Betic Cordillera (Spain) and Transdanubian Range, Hungary)", témavezetők: Főzy, I. (MTM) and Company, M. (University of Granada)
2004 TÉT pályázat: "End-Triassic extinction in Tibet", témavezetők: Pálfy, J. and J. Yin
2003 – 2007 OTKA K 42799 projekt: "A Vértes és előtereinek szerkezetfejlődése és annak kapcsolata a kainozoos üledékképződéssel és ősföldrajzzal", témavezető: Fodor László
2003 – 2007 OTKA K 42802 projekt: "A triász végi kihalás és környezetváltozások oknyomozó vizsgálata", témavezető: Pálfy József
2004 – 2006 OTKA K 47121 projekt: "Az ÉK-magyarországi paleozoikum és mezozoikum dinári-hellenid korrelációja", témavezető: Kovács Sándor
2002 – 2006 IGCP 458 projekt: "Triassic/Jurassic boundary events: Mass extinction, global environmental change, and driving forces", témavezetők: Pálfy József; S. Hesselbo; C. McRoberts
2000 IGCP 393 projekt: "Shallow water benthic communities at the Middle-Upper Eocene boundary"

Elismerések, díjak
2012 Szepesházy Kálmán-díj (MFT)
2011 Akadémiai Ifjúsági Díj (MTA)
2003 Legjobb PhD előadás kategória 6. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (MFT)
2001 Legjobb PhD poszter kategória 4. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (MFT)
2000 Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem (MFT)
2000 Szádeczky-Kardoss Elemér-díj, 3. helyezett (MTA)
1999 Junior award for best performance in Earth Sciences on the National Scientific Conference

Ösztöndíjak
2008 – 2011 Bolyai Kutatási Ösztöndíj ("A Paratethys kialakulásának paleo-oceanográfiai rekonstrukciója foraminiferák stabil izotópos vizsgálata alapján")(Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíja)
2001 AAPG Grant in Aid ("Lateral environmental changes on maximum flooding surfaces – studies on benthic foraminiferas in the Hungarian Paleogene Basin")
2001 Socrates ösztöndíj, Palermoi Egyetem ("Sequence stratigraphy of Eocene deep water sediments by foraminifera from Sicily, Italy")

Tudományos közéleti tevékenység
Geological Society of France
IGCP Nemzeti Bizottság – titkár
Magyarhoni Földtani Társulat tagság

Oktatási tevékenység
2006 – 2010 Mikropaleontológia c. előadás és gyakorlat (Babes–Bolyai Egyetem, Kolozsvár)