Pálfy József

kutatócsoport-vezető

Munkahely: ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Levelezési cím: ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Telefon: +36-1-372-2500/8728
Fax: +36-1-381-2130
Email: palfy(at)nhmus(dot)hu
Honlap: www.geology.elte.hu

Fő kutatási téma
Mezozoós (főként a triász-végi és kora jura) tömeges kihalási események és az azt követő biológiai újjáéledési időszakok vizsgálata
A triász és jura időskála kalibrációja U-Pb geokronometria és ammonitesz biokronológia segítségével
Kora jura ammonitesz taxonómia, evolúció, biosztratigráfia és paleobiogeográfia
Magyarország és a környező területek középső triász brachiopoda faunái

Tudományos fokozat
2013 az MTA rendes tagja
2009 Habilitált doktor, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2004 az MTA Doktora
1997 PhD, University of British Columbia, Vancouver, értekezés címe: A jura numerikus időskála kalibrációja

Végzettség
1991 MSc, University of British Columbia, Vancouver
1986 okleveles geológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Munkahelyek
2012 – kutatócsoport-vezető, MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport
2010 – tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
2008 – 2010 főosztályvezető, Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár
2007 – 2011 tudományos tanácsadó, MTA-MTM Paleontológiai Kutatócsoport
2003 – 2006 tudományos főmunkatárs, MTA-MTM Paleontológiai Kutatócsoport
1993 – 1996 gyakorlatvezető és kutatóasszisztens, University of British Columbia, Vancouver
1989 – 1991 gyakorlatvezető és kutatóasszisztens, University of British Columbia, Vancouver
1986 – 2002 muzeológus, főmuzeológus, Magyar Természettudományi Múzeum

Kutatási projektek
Témavezetőként:
2008 – 2012 OTKA K72633 (“A mezozoós geológiai időskála egyes részeinek pontosabb kalibrálása és alkalmazása bioszféra-történeti kutatásokban”)
2003 – 2007 OTKA T42802 ("A triász végi kihalás és környezetváltozások oknyomozó vizsgálata")
2004 TÉT Alapítvány CHN-23/03 magyar-kínai kétoldalú tudományos együttműködés („Triász végi kihalás Tibetben”) (J. Yin kínai társ-projektvezetővel)
2002 – 2003 Magyar-Amerikai Tudományos és Technológiai Közös Alap 19/MO/2002 projekt („Mezozoós időskála kalibráció és kronosztratigráfiai adatbázis”) (R. Mundil amerikai társ-projektvezetővel)
2001 – 2005 IGCP (International Geological Correlation Programme) 458 sz. projekt („Triász-jura határesemények: tömeges kihalás, környezetváltozás és ezek kiváltó okai”) (S.P. Hesselbo és C.M. McRoberts társ-projektvezetőkkel)
1999 – 2001 TÉT Alapítvány-British Council, GB-73/98 kétoldalú tudományos együttműködés ("Balaton-felvidéki triász kőzetek izotópos kormeghatározása és a geológiai időskála kalibrációja") (R.R Parrish brit társ-projektvezetővel)
1999 – 2002 OTKA T29965 ("A középső triász időskála kalibrációja a Balaton-felvidéki tufás képződmények kormeghatározása alapján") 1997 – 2000 OTKA F23451 ("Alsó-jura ammonitesz vizsgálatok kanadai és magyarországi faunákon")
1995 Geological Society of America Graduate Student Research Grant („Integrated ammonite biostratigraphy and U-Pb geochronology of a Triassic-Jurassic boundary section in Alaska”)

Résztvevőként:
2003 – 2007 OTKA T37966 ("Mezozoós (triász, jura) faunadúsulások őskörnyezeti értelmezése hazai példákon", témavezető: Vörös Attila)
2002 – 2005 OTKA T37966 ("A perm és a triász időszak határán lezajlott környezeti változások, magyarországi szelvények vizsgálata alapján", témavezető: Haas János)
1998 – 2002 OTKA T26278 („A pelsoi alemelet sztratotípusának korszerű definiálása", témavezető: Vörös Attila)
1991 – 1994 OTKA 3185 („A Balaton-felvidéki középső-triász medencefejlődés rekonstrukciója”, témavezető: Vörös Attila)
1988 – 1991 OTKA 356/88 (Mezozoós paleobiogeográfia”, témavezető: Vörös Attila)

Tudományos közéleti tevékenység
2009 – Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztályának vezetőségi tagja
2008 – Nemzetközi Jura Rétegtani Albizottság elnöke
2008 – OTKA Földtudomány I. zsűri elnöke
2007 – 2009 Föld Bolygó Nemzetközi Éve Magyar Nemzeti Bizottság tagja
2007 – Magyar UNESCO Bizottság tagja
2006 – IUGS (International Union of Geological Sciences) Magyar Nemzeti Bizottság tagja
2006 – IGCP (International Geological Programme) Magyar Nemzeti Bizottság elnöke
2006 – 2011 Hantken Miksa Alapítvány kuratóriumának tagja
2006 – 2010 Natural History Museum, London és Museum für Naturkunde, Berlin, SYNTHESYS Projekt (EU FP6) zsűri tagja
2006 7. Nemzetközi Jura Konferencia, Krakkó, tudományos bizottság tagja
2005 –2006 OTKA Földtudomány I. zsűri tagja
2005 –2009 Geobiology c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
2004 – Central European Geology (korábban: Acta Geologica Hungarica) c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
2003 – IUGS (International Union of Geological Sciences) geokronológiai ad-hoc bizottsági tag
2002 – 2005 Nemzetközi Triász Rétegtani Albizottság, Anisusi/ladin határ munkabizottság tagja
2002 6. Nemzetközi Jura Konferencia, Palermo, tudományos bizottság tagja
2000 – 2005 Európai Paleontológiai Társaság (EPA) Tanácsának tagja
2000 – 2009 Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztályának elnöke
2000 – Nemzetközi Jura Rétegtani Albizottság, szavazati jogú tag
1999 – 2005 MTA Paleontológiai Tudományos Bizottság titkára
1999 – MTA Paleontológiai Tudományos Bizottság tagja
1997 – 2000 Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztálának vezetőségi tagja
1991 – 1992 MTA Paleontológiai Osztályközi Bizottság tagja
1987 – 1988 Magyarhoni Földtani Társulat, Ifjúsági Bizottság tagja

Oktatási tevékenység
2012 – Komplex rétegtani analízis (ELTE TTK, MSc geológus, MSc geofizikus)
2011 – Angol szaknyelv használata a földtudományokban (ELTE TTK, MSc geológus)
2011 – Amerika regionális földtana (ELTE TTK, MSc geológus)
2011 – A földtörténet kulcsfontosságú eseményei (ELTE TTK, MSc geológus)
2011 – Általános és történeti földtan (ELTE TTK, Környezettudomány BSc)
2011 – Természetrajzi kutatások a magyarországi múzeumokban (ELTE TTK, Tudománykommunikáció a természettudományban MSc)
2010 – A világ regionális földtana (ELTE TTK, MSc geológus)
2010 – Földtörténet (ELTE TTK, Földtudomány BSc, Környezettudomány BSc)
2010 – Bevezetés a földtörténetbe (ELTE TTK, Földtudomány BSc)
2008 – A bioszféra törtenetének kulcsfontosságú eseményei (Megbízott előadó, ELTE Földtudományi Doktori Iskola, doktori kurzus)
2006 – Paleobiológiai módszerek és modellek (Megbízott előadó, ELTE TTK geológus szak, 4-5. éves speciális kollégium)
2002 – 2005 Bevezetés a paleobiológiába (Megbízott előadó, ELTE TTK geológus szak, 4-5. éves speciális kollégium)
2002 Kvantitatív módszerek és modellek a paleobiológiában (Megbízott előadó, ELTE Földtudományi Doktori Iskola, doktori kurzus)
1996 – 1997 GEOL235 Terepgyakorlat (Gyakorlatvezető, University of British Columbia)
1995 GEOL101/105 Bevezetés a geológiába (Gyakorlatvezető, University of British Columbia)
1995 GEOL205 Földtörténeti idő (Megbízott előadó, University of British Columbia)
1995 GEOL421 Paleontológia II. (Gyakorlatvezető, University of British Columbia)
1994 GEOL205 Földtörténeti idő (Gyakorlatvezető, University of British Columbia)
1993 GEOL226 Szedimentológia (Gyakorlatvezető, University of British Columbia)
1993 GEOL421 Paleontológia II. (Gyakorlatvezető, University of British Columbia)
1993 GEOL321 Paleontológia I. (Gyakorlatvezető, University of British Columbia)
1991 GEOL101/105 Bevezetés a geológiába (Gyakorlatvezető, University of British Columbia)
1990 GEOL335 Terepgyakorlat (Gyakorlatvezető, University of British Columbia)
1989 GEOL421 Paleontológia II. (Gyakorlatvezető, University of British Columbia)
1989 – 1990 GEOL321 Paleontológia I. (Gyakorlatvezető, University of British Columbia)

Elismerések, díjak
2011 Ipolyi Arnold-díj, adományozó: Magyar Tudományos Akadémia
2008 Nemzetközi Rétegtani Díj (ICS Award), adományozó: Nemzetközi Rétegtani Bizottság
2005 Bolyai Plakett, adományozó: Magyar Tudományos Akadémia
2001 Szádeczky-Kardoss Elemér-díj II. fokozat, adományozó: Magyar Tudományos Akadémia
2000 Szádeczky-Kardoss Elemér-díj I. fokozat, adományozó: Magyar Tudományos Akadémia
1998 Szádeczky-Kardoss Elemér-díj I. fokozat, adományozó: Magyar Tudományos Akadémia
1995 Legjobb diákelőadás díja, adományozó: 6. Kanadai Őslénytani Konferencia
1995 Kiváló Diákkutatásért Díj, adományozó: Amerikai Földtani Társulat
1988 Ifjúsági Díj, pályázati pénzjutalom, adományozó: Magyarhoni Földtani Társulat

Ösztöndíjak
2001 – 2004 Bolyai Kutatási Ösztöndíj (Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíja)
2000 – 2001 Humboldt Research Fellowship (Museum für Naturkunde, Berlin), (Alexander von Humboldt Alapítvány kutatói ösztöndíja)
1998 – 1999 Junior Fellowship, Collegium Budapest (Institute for Advanced Study) (egyben az Alfried Krupp Stiftung ösztöndíja)
1996 – 1997 University Graduate Fellowship (University of British Columbia), (Egyetemi posztgraduális ösztöndíj)
1995 – 1996 Izaac W. Killam Pre-doctoral Fellowship (University of British Columbia) (Izaac W. Killam doktoranduszi ösztöndíj)
1994 – 1995 Izaac W. Killam Pre-doctoral Fellowship (University of British Columbia) (Izaac W. Killam doktoranduszi ösztöndíj)
1993 – 1994 University Graduate Fellowship (University of British Columbia), (Egyetemi posztgraduális ösztöndíj)
1992 "A Magyar Tudományért" Alapítvány ösztöndíja
1990 University Graduate Fellowship (University of British Columbia), (Egyetemi posztgraduális ösztöndíj)
1985 – 1986 "Élen a tanulásban, élen a sportban" ösztöndíj (ELTE)
1984 – 1985 "Élen a tanulásban, élen a sportban" ösztöndíj (ELTE)
1983 – 1984 "Élen a tanulásban, élen a sportban" ösztöndíj (ELTE)

Tanulmányutak
2000 (12 hónap) Természettudományi Múzeum, Berlin, támogató: Alexander von Humboldt Alapítvány
tevékenység, téma: ösztöndíjas kutatás
1993 (40 hónap) University of British Columbia, Vancouver, támogató: Alexander von Humboldt Alapítvány, University of British Columbia
tevékenység, téma: PhD tanulmányok
1989 (30 hónap) University of British Columbia, Vancouver, támogató: Alexander von Humboldt Alapítvány, University of British Columbia
tevékenység, téma: MSc tanulmányok