Pazonyi Piroska

tudományos munkatárs

Munkahely: MTM Őslénytani és Földtani Tár
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 137
Telefon: +36-1-210-1075/2308
Fax: +36-1-338-2728
Email: pazonyi(at)nhmus(dot)hu

 

Fő kutatási téma
A Kárpát-medence késő-neogén és kvarter emlősfauna közösségeinek paleoökológiai és rétegtani vizsgálata

Tudományos fokozat
2006 PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Végzettség
1999 okleveles geológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Munkahelyek
2008 – tudományos munkatárs, MTA-MTM Paleontológiai Kutatócsoport (2012-től MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport)
2003 – 2008 segédmuzeológus, főmuzeológus, Magyar Természettudományi Múzeum, Föld- és Őslénytár
2001 – 2004 PhD hallgató, ELTE TTK Őslénytani Tanszék
2000 – 2001 ELTE TTK Ásványtani Tanszék
1995 – 1997 MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Szeizmológiai Osztály

Tudományos közéleti tevékenység
2003 – European Association of Vertebrate Palaeontologists tagja
2003 – 2006 A Fragmenta Palaeontologica Hungarica szerkesztése
1999 – Magyarhoni Földtani Társulat tagja

Oktatási tevékenység
2004 – 2005 Őslénytan (Magyar Természettudományi Múzeum, a múzeumi preparátorképzés keretén belül)
2002 – 2003 Gerinces őslénytan (Megbízott előadó, ELTE TTK geológus szak)
2001 – 2002 Vertebrata fosszíliák, mint paleoklimatológiai indikátorok (Megbízott előadó, ELTE TTK geológus szak, speciális kollégium)
2001 – 2002 Gerinces őslénytan (Megbízott előadó, ELTE TTK geológus szak)

Díjak, elismerések
2005 Szádeczky-Kardoss Elemér Díj I. fokozat, adományozó:Magyar Tudományos Akadémia
2003 PhD kategória I. díj, 6. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, adományozó: Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani Szakosztály
2002 PhD kategória II. díj, 5. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, adományozó: Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani Szakosztály
1999 Kriván Pál Alapítványi Emlékérem pályázat, Magyarhoni Földtani Társulat különdíja, adományozó:Magyarhoni Földtani Társulat
1999 elméleti kategória II. díj, Ifjú Szakemberek Ankétja, adományozó: Magyar Geofizikusok Egyesülete és Magyarhoni Földtani Társulat
1999 hallgatói poszter kategória II. díj, 2. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, adományozó:Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani Szakosztály