Tudományos kapcsolataink

Az MTA–MTM Paleontológiai Kutatócsoport munkatársai sokoldalúan vesznek részt tudományos együttműködésekben, illetve fontos szerepeket töltenek be a hazai és nemzetközi tudományos közéletben. Ezeket a partnerkapcsolatainkat soroljuk fel ezen az oldalon.

Befogadó intézményeink

Magyar Természettudományi Múzeum
Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

Együttműködő hazai partnereink

Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Őslénytani Tanszék
MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
MTA Geokémiai Kutatóintézet
Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció
MTA-ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport

 

Együttműködő külföldi partnereink

University of British Columbia, Dept. of Earth & Ocean Sciences
The Paleobiology Database

The European Association of Vertebrate Palaeontologists

Society of Vertebrate Paleontology
Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Intézet

 

Hazai tudományos szervezetek, melyekben munkatársaink tisztségeket töltenek be

MTA Földtudományok Osztálya
MTA Paleontológiai Tudományos Bizottság
Magyarhoni Földtani Társulat
IGCP Nemzeti Bizottság
IUGS Magyar Nemzeti Bizottság

International Union for Quaternary Science (INQUA) Magyar Nemzeti Bizottsága

 

Külföldi tudományos szervezetek, melyekben munkatársaink tisztségeket töltenek be

International Commission on Stratigraphy
International Subcommission on Jurassic Stratigraphy
  Subcommission on Triassic Stratigraphy
Quaternary Research Association