Küldetésünk

A Kutatócsoport az élővilág régmúltjának és a bioszféra fejlődéstörténetének megismeréséhez járul hozzá magas színvonalú, nemzetközi hatású paleontológiai kutatómunkával. Elsősorban a mezozoikum tengeri gerinctelen állatcsoportjaival, kréta időszaki szárazföldi gerincesekkel, a késő harmadidőszaki Pannon-tó élővilágával, valamint negyedidőszaki gerincesekkel és pollenekkel foglalkozunk. Az ősi élőlények és az azokkal kapcsolatos jelenségek és folyamatok leírásával és értelmezésével segítjük az élővilág evolúciója, a biodiverzitás múltja, az őskörnyezet, őséghajlat és ősföldrajz, és egyes fontos földtörténeti események alaposabb megismerését. Kutatásaink tárgya a múzeumi és saját gyűjtésű, hazai és külföldi ősmaradványanyag feldolgozása, kiegészítve elméleti, valamint más földtudományi ágakkal közösen vizsgálható kérdések megoldásával. Az MTA támogatásával a Magyar Természettudományi Múzeum Föld- és Őslénytárában, illetve az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetében működve mindhárom anyaintézményünk javára, publikációkkal mérhető módon, hazánk egyik meghatározó őslénytani kutatóhelyévé kívánunk válni. Kutatócsoportunk központi témája a bioszféra történetének kutatása. Az utóbbi évtizedekben a paleontológián belül mind nagyobb szerepet kapott az a rendszerszemléletű megközelítés, amely a biodiverzitás múltbeli változásait, az evolúció csomópontjait a Föld környezeti fejlődésével együtt vizsgálja. A bioszféra változásai mindig szoros kölcsönhatásban álltak a litoszféra, hidroszféra és atmoszféra folyamataival; az élővilág maga is szerepet játszott a környezet alakításában. A nagy kihalási eseményeket részben földönkívüli, többnyire azonban földi hatásokra bekövetkezett drasztikus és hirtelen környezetváltozások, klímaváltozások idézték elő. A napjainkban zajló globális környezetváltozás és az élővilágra gyakorolt hatása jobban megérthető a bioszféra múltjának ismeretében. Kutatócsoportunk tagjai közül többen a földtörténet mezozoikumának (ezen belül főleg a triász és jura) szakértői, az Ammonoidea, a Brachiopoda és a Radiolaria csoportok specialistái. Mezozoós résztémáinkban szerepel a radiometrikus mérésekkel kalibrált ammonitesz zóna felbontású időskála kidolgozása is. Egy kutatónk a kréta időszaki Vertebrata maradványok specialistája, egy másik kutatónk a negyedidőszaki (pleisztocén, holocén), palinológiai alapú paleoklimatológiai kutatások szakértője. A magyarországi földtani és paleontológiai adottságokkal összhangban, kutatásainkat az alábbi, jelentős földtörténeti, illetve bioszféra-történeti események vizsgálatára összpontosítjuk:

  • Középső-triász radiatív evolúció
  • Triász-végi kihalások, kora-jura radiáció és a toarci krízis
  • A késő-miocén Pannon-tó élővilága, ősföldrajza és őskörnyezetei
  • Negyedidőszaki fauna, klíma- és vegetációváltozások