Fogkopásvizsgálatok

Magyarországi negyedidőszaki emlősök taxonómiai és paleoökológiai értékelése fogszerkezeti- és fogkopásvizsgálat segítségével

Az elmúlt 2,6 millió év során lerakódott kontinentális üledékekből nagy számban előkerülő kisemlős maradványoknak fontos szerepe van a képződmények rétegtani tagolását és az egykori őskörnyezeti viszonyok megismerését célzó kutatásokban. Az ilyen témával foglalkozó tanulmányok a paleoökológiai következtetéseket azonban szinte csak a ma is élő formák környezeti igényeinek részletes ismeretére alapozzák. Ez a módszer a ma is élő fajok számának csökkenése miatt a geológiai időben visszafelé haladva egyre korlátozottabban alkalmazható, valamint nem veszi figyelembe, hogy a morfológiailag hasonló formák gyakran különböző környezeti feltételeket részesítenek előnyben.
A fenti korlátok kiküszöbölése érdekében a nagytestű növényevő emlősök esetében olyan taxonfüggetlen módszereket dolgoztak ki, mint az állatok fogain szabad szemmel is megfigyelhető mezokopás és a nagy nagyítás mellett tanulmányozható mikrokopás vizsgálata. A kopásjellegek az állat élete során alakulnak ki a szembenálló fogak egymáson való elmozdulása miatt, valamint a táplálékból (mint például a fűfélék leveleiben megtalálható fitolitok), vagy annak felületéről a szájüregbe kerülő kemény összetevők (mint például a nyílt és száraz környezetben a növények leveleire tapadt talajszemcsék) koptató hatására, így tanulmányozásuk révén betekintést nyerhetünk az egykori élőlények táplálkozási szokásaiba és a környezetükben előforduló vegetáció típusába. A módszer hasznosságát jól mutatja, hogy a nemzetközi irodalomban mára olyan csoportokra is kiterjesztették, mint a halak vagy a dinoszauruszok, ennek ellenére kisemlősökön mikrokopás elemzést csak ritkán, mezokopás vizsgálatot pedig csak egyetlen tanulmányban alkalmaztak.

Virág Attila kutatásának célja, hogy kiterjessze a korábban többnyire nagyemlős csoportokon már sikerrel alkalmazott mikro- és mezokopás elemzés, valamint a fogszerkezeti vizsgálatok gyakorlatát a negyedidőszaki kisemlősök néhány csoportjára, ezáltal egy olyan módszert dolgozzon ki, amely alkalmazható hazai és külföldi üledékek paleoökológiai és taxonómiai értékelésekor.