Történetünk

Az MTA–MTM Paleontológiai Kutatócsoport 2003. január 1-től működik. Az Akadémia 2002-ben írt ki négyéves pályázatot támogatott kutatóhelyek működtetésére, első ízben adva lehetőséget a korábban jeles akadémikusok köré szervezett csapatok mellett új kutatócsoportok létrehozására is. Vörös Attila, a Magyar Természettudományi Múzeum Föld- és Őslénytárának akkori vezetője úgy gondolta, érdemes pályázni, hiszen régóta dédelgetett terve volt a paleontológia számára is helyet biztosítani az akadémiai intézményrendszerben. A pályázatot múzeumi kollégájával, Pálfy Józseffel együtt készítették el. A pályázat sikere azt jelentette, hogy 2003-tól három fős csoport alakulhatott a bioszféra történetének őslénytani vizsgálati módszerekkel történő kutatására. Az alapító tagok sorát Vörös Attila és Pálfy József mellett Ozsvárt Péter egészítette ki, így kezdetben a kutatások a mezozoós tengeri bioszféra történetére összpontosultak. Elsősorban radiolária, brachiopoda és ammonitesz vizsgálatok folytak, különös figyelemmel az élővilág történetének kulcsfontosságú eseményeire, a kihalások és az evolúciós radiáció időszakaira. A folytatáshoz és egyben a bővüléshez a következő 3+2 éves ciklusra beadott pályázat sikere nyújtott lehetőséget.

2007-től csatlakozott a csoporthoz Magyari Enikő, Ősi Attila és tudományos ügyintézőként Bosnakoff Mariann. Így új témákkal is bővültek kutatásaink (a negyedidőszaki pollenvizsgálatok és a klíma- és környezetváltozás kutatása, kréta időszaki dinoszauruszok és más hüllőcsoportok vizsgálata). 2008-tól Pálfy József részmunkaidőben folytatta kutatásait, miután megbízást kapott a befogadó intézmény, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának vezetésére. Helyét Pazonyi Piroska vette át, aki neogén és negyedidőszaki szárazföldi emlősfaunák vizsgálatával bővítette a kutatási spektrumot. 2009-től fiatal kutató alkalmazására is lehetőségünk nyílt, Tóth Emőke csatlakozott hozzánk a mezozoós és neogén tengerek kagylósrákjainak vizsgálatával, majd Kassai Piroska folytatta nálunk jura időszaki ammoniteszekre összpontosító kutatásait. 2011-ben Ősi Attila elnyerte az MTA Lendület programjának támogatását és önálló kutatócsoportot alakított az ELTE-n, továbbra is szoros kapcsolatot ápolva a Paleontológiai Kutatócsoporttal. Ugyanebben az évben a következő pályázati ciklusra is sikerült elnyernünk az Akadémia támogatását.

A 2012-től kezdődő öt éves periódus változásokat is hozott. Mivel Vörös Attila életkora miatt nem lehetett tovább a kutatócsoport vezetője, tőle ezt a szerepet Pálfy József vette át, aki időközben 2010-től az ELTE egyetemi tanára, majd 2011-től tanszékvezető is lett. Ekképpen az ELTE is felsorakozott a befogadó intézményeink közé. Kutatógárdánk is bővült Magyar Imre személyében, akinek már eddig is igen elismert munkássága a miocén Pannon-tó endemikus faunájára, környezeti és ősföldrajzi viszonyaira koncentrál. 2012 februárjától csatlakozott hozzánk tudományos segédmunkatársként Kocsis Tibor Ádám, aki 2016 januárjában sikeresen megvédte PhD disszertációját az ELTE-n. Kutatási területe a kora jura diverzitásváltozások adatainak elemzése a Paleobiology Database segítségével. A Magyar Tudományos Akadémia posztdoktori kutatói programjának keretében kutatócsoportunk ajánlásával támogatást nyert Németh Attila biológus, aki 2013 őszétől 2015 augusztusáig erősíti kutatási tevékenységünket. Németh Attila a negyedidőszaki klímaváltozások biodiverzitásra gyakorolt hatását modellezi földikutya maradványok vizsgálatával. A Paleontológiai Kutatócsoport néhány ifjú kutatónak is támogatást nyújtott az új ciklusban, így erősíthette kutatásaival a csoport tevékenységét Pál Ilona, Szentesi Zoltán, Vincze Ildikó, Nyerges Anita és Virág Attila.

Magyari Enikő OTKA pályázatának keretében 2014 júliusától 2015 decemberéig Erős Ágnes is a kutatócsoport munkatársa volt.

2015 szeptemberétől a Magyar Tudományos Akadémia posztdoktori kutatói programjában - Németh Attilát "váltva" - Virág Attila nyert kétéves ösztöndíjat. Kutatási témája a magyarországi negyedidőszaki emlősök taxonómiai és paleoökológiai értékelése fogszerkezeti- és fogkopásvizsgálatok által.

2016 júliusától negyedik ciklusát kezdte meg a kutatócsoport és folytatja a korábban megkezdett kutatási projktjeit. Kutatócsoportunk tagjai: Pálfy József (kutatócsoport-vezető), Magyari Enikő, Magyar Imre, Pazonyi Piroska, Ozsvárt Péter és Virág Attila.